FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

20 września 2009

Help!

Moż­li­wie że zupeł­nie nie­po­trzeb­nie, ale powy­ci­na­li­śmy z apletu wszel­kie ikonki, guziczki i wskaź­niki a następ­nie wrzu­ci­li­śmy je na osobną stronę Pomocy gdzie suk­ce­syw­nie opi­su­jemy każdą z nich, aby bez zga­dy­wa­nia i domy­słów było wia­domo co do czego służy. Stało się tak, gdyż pomimo iż uwa­ża­li­śmy że Flip­ping­Book Gal­lery jest na tyle intu­icyj­nym aple­tem kilku teste­rów miało drobne pro­blemy z obsługą (tu pozdro­wie­nia dla nich), głów­nie z prze­wra­ca­niem wir­tu­al­nych kartek„,

Publikacja: JoeMix, 20 września 2009 o 11:52, ostatnie zmiany 29 marca 2010 o 10:26 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

2019 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 42, czas generowana strony 0,276s.

FIESTOMANIAK.pl