FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

25 października 2009

Kategorie

Wyrzu­ci­łam wstępny podział na kate­go­rie. Pro­spekty od mk1 do mk7 z roz­dzie­le­niem mk3,5 oraz mk6FL, do tego wydzie­lone są modele Xr2. Mate­riały inne niż pro­spekty maja osobne kategorie.

Dodane 19 Sty­czeń 2010 o 15:40: Więc wyszło tak że gene­ral­nie Pro­spekty podzie­lone są na 2 działy: Ford Fie­sta oraz Pozo­stałe, pierw­szego tłu­ma­czyć nie trzeba drugi jest dla aut innych niż Fie­sta czyli głów­nie Mazdy 121 oraz pozo­sta­łych For­dów które cza­sem są w pro­spek­tach typu „Ford Zube­hor” lub „Rodzina samo­cho­dów Ford”. Poza pro­spek­tami mamy Prasę z wydzie­loną kla­syką na wszyst­kie inne mate­riały nie prospektowe.

Dodane 24 Sty­czeń 2010 o 9:51: Po zasię­gnię­ciu opi­nii na forum FKP kate­go­ria mk6FL została prze­mia­no­wana na Mk6,5.

Publikacja: Administrator, 25 października 2009 o 20:15, ostatnie zmiany 29 marca 2010 o 10:28 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 46, czas generowana strony 0,390s.

FIESTOMANIAK.pl