FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

16 sierpnia 2009

Mamy faworyta!

Do prze­te­sto­wa­nia zostało jesz­cze kilka rodza­jów gale­rii, ale już mamy pew­nego zwy­cięzce jak myślę, to Flip­ping­Book Gal­lery która two­rzy na ekra­nie wir­tu­alną książkę, coś w sam raz dla nas. Ponie­waż pro­spekty to nie wszystko czym chcę się pochwa­lić szu­kamy jesz­cze innego spo­sobu pre­zen­ta­cji np. zdjęć czy reklam.

Publikacja: JoeMix, 16 sierpnia 2009 o 10:55, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:14 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 44, czas generowana strony 0,263s.

FIESTOMANIAK.pl