FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

26 lipca 2010

Minął roczek„,

Nie dalej jak 2 dni temu minęła nam pierw­sza rocz­nica odpa­le­nia pod­strony Pro­spekty Forda Fie­sty„, prze­trwa­li­śmy rok i można by rzec, że chyba się udało„, opu­bli­ko­wa­li­śmy lekko ponad 10 pro­spek­tów„, a pla­nowo powinno być około 50„, ale w ten rok dzia­łal­no­ści wli­czyć trzeba dość długi, pra­wie pół­roczny okres testów i przy­go­to­wań„, i na tym nie koniec, bo to co my two­rzy­li­śmy męcząc się przez pół roku, teraz dane nam zostało na tacy wraz z nowym sil­ni­kiem WP„, trzeba tylko zaadop­to­wać kilka rze­czy, prace ruszą lada dzień„, Dzięki moty­wa­cji ze strony Szczepana522 z FKP w minioną sobotę ska­ner pra­co­wał cały dzień„, obie­cuję że za rok wyro­bimy normę i będziemy mieli ponad 100 opu­bli­ko­wa­nych pro­spek­tów„, jak nam pozwolą„, prośbę o usto­sun­ko­wa­nie się do sytu­acji i wyra­że­nie opi­nii w tema­cie publi­ka­cji pro­spek­tów w Inter­ne­cie prze­sła­li­śmy dziś do Ford Pol­ska, cze­kamy na odpowiedź.

Publikacja: JoeMix, 26 lipca 2010 o 14:31, ostatnie zmiany 26 lipca 2010 o 14:33 przez JoeMix.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 41, czas generowana strony 0,314s.

FIESTOMANIAK.pl