FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

7 listopada 2009

Nowa strona pomocy

Czy obecna wer­sja z obraz­kiem z nanie­sio­nymi licz­bami wyko­rzy­sta­nymi w opi­sie jest lep­ciej­sza od poprzed­niej gdzie każda ikona miała osobno opi­sane swoje dzia­ła­nie i funk­cje okaże się w naj­bliż­szym cza­sie. Zapra­szam do zapo­zna­nia się ze stroną pomocy i zaprze­sta­niem zada­wa­nia pytań typu: jak prze­wró­cić kartkę. Odno­śnik do strony pomocy będzie też przy każ­dym aplecie.

Publikacja: JoeMix, 7 listopada 2009 o 13:46, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 9:41 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 42, czas generowana strony 0,462s.

FIESTOMANIAK.pl