FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

16 stycznia 2010

Ostateczny koniec testów

Powoli zamie­niamy opu­bli­ko­wane wer­sje testowe na finalne, w fazie testu pozo­sta­nie jedna pozy­cja na która dość dobrze reagują roboty indek­su­jące. Myślę że teraz już się uda utrzy­mać przy życiu zasadę publi­ka­cji mini­mum jed­nego pro­spektu na tydzień, ostat­nio zeska­no­wa­łem dość nie­ty­pową pozy­cję którą posta­ram się wrzu­cić na ser­wer dziś lub jutro (kwe­stia obróbki i uplo­adu). Zapra­szam do komentowania.

Dodane 17 Sty­czeń 2010 o 23:41: Pro­spekt Mazdy 121 już jest dostępny.

Publikacja: JoeMix, 16 stycznia 2010 o 13:06, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 9:09 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 42, czas generowana strony 0,394s.

FIESTOMANIAK.pl