FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

20 sierpnia 2009

Skanujemy prospekty

Do tej pory korzy­sta­łem z apa­ratu foto­gra­ficz­nego i mate­riały do testów zwy­czaj­nie foto­gra­fo­wa­łem, były co raz lep­sze jako­ści gdyż tech­nika zdjęć była coraz lep­sza„, jed­nak naj­lep­sze opi­nie zbie­rał pro­spekt który został zeska­no­wany przeze mnie klika lat temu… tak więc wycią­gną­łem z szafy stary ska­ner HP Scan­jet 2400 i zeska­no­wa­łem do testów kilka pro­spek­tów z roz­dziel­czo­ścią 200spi.

Publikacja: JoeMix, 20 sierpnia 2009 o 17:27, ostatnie zmiany 24 stycznia 2010 o 10:13 przez Natascha.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 44, czas generowana strony 0,340s.

FIESTOMANIAK.pl