FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

10 kwietnia 2010

Żałoba„,

Świeca

W związku z dzi­siej­szą kata­strofą pre­zy­denc­kiego samo­lotu TU-154M Lux, w któ­rej tra­giczną śmier­cią zgi­nął Pre­zy­dent RP oraz pozo­stali pasa­że­ro­wie i załoga (łącz­nie 96 osób) ogło­szono tygo­dniową żałobę naro­dową, do końca jej trwa­nia strona będzie w sto­no­wa­nej, sza­rej kolorystyce.

Pro­po­nu­jemy na ten czas przy­ozdo­bić nasze Fie­sty czarną wstążką przy­mo­co­waną do anteny radio­wej lub bocz­nego lusterka od strony kierowcy.

Publikacja: Natascha, 10 kwietnia 2010 o 21:43, ostatnie zmiany 20 czerwca 2010 o 10:50 przez Administrator.

Kategorie: Nowinki

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 44, czas generowana strony 0,336s.

FIESTOMANIAK.pl