FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

22 marca 2010

Super Èquipèee, Ford Fiesta Festival

Reklama: Super Èqu­ipèee
Ford Fie­sta Festival
Super Equipeee Ford Fiesta FestivalSuper Equipeee Ford Fiesta Festival (p2)
Język: FRA (francuski)
For­mat / Rozmiar: Więk­szy A5 (160x240)
Rekla­mo­wane wersje: Ford Fie­sta Festi­val
Cie­ka­wostki: Ta sama reklama o wymia­rach ponad A4 230x320
Data publi­ka­cji: pod koniec 1980 roku

Pomoc z zakresu obslugi apletu.

Publi­ka­cja w: Nie­usta­lone czasopismo
Stan ory­gi­nału: Bar­dzo dobry+ (strona wycięta z magazynu)
Zmiany: Skan powięk­szony do roz­miaru A4
Retusz: brak
Pozy­skano: 18-10-2009 z ser­wisu eBay
Koszt zakupu: EUR 1.00+1.60
Kod kolek­cji: 020
Czas ska­no­wa­nia: 6m30s
Czas obróbki: 2m00s
Waga: LQ:51,1k, SQ:231,4k, HQ:3,0M, SHQ:21,2M, Total:24,6M
Publikacja: JoeMix, 22 marca 2010 o 15:19, ostatnie zmiany 8 kwietnia 2010 o 16:47 przez Natascha.

Tagi: , ,

Kategorie: Modele klasyczne

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 45, czas generowana strony 0,627s.

FIESTOMANIAK.pl