FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

23 stycznia 2010

Feel the diference, Ford Fiesta Titanium

Tytuł: FordFie­sta Tita­nium
Feel the diference
Feel the diference Ford Fiesta TitaniumFeel the diference Ford Fiesta Titanium (p2)Feel the diference Ford Fiesta Titanium (p3)
Język: POL (polski)
Opi­sane wersje: Ford Fie­sta: Tita­nium
Opi­sane silniki:
Cie­ka­wostki: Model poka­zany w mniej­szej bro­szu­rze to Ford Fie­sta Tita­nium w wer­sji 3-drzwiowej z opcjo­nal­nym lakie­rem Hot Magneta oraz opcjo­nal­nymi 17-calowymi obrę­czami alu­mi­nio­wymi o wzo­rze 5-ramiennym, dostęp­nymi za dopłatą — frag­ment tek­stu z tyl­nej okładki
Data wyda­nia: June 2008 (06’08)

Pomoc z zakresu obslugi apletu.

For­mat: Pio­nowy –5, papier gruby, błyszczący
Roz­miar: 184 x 240
Ilość stron: 14 (wraz z okładką)
Stopka: Wydawca Ford Motor Com­pany Limi­ted, Bren­twood, Essex, Anglia
Zare­je­stro­wano w Angli pod nr 235446. BJN 304872
PN 871504/0608/3,1m/POL pl. June 2008
© Ford Motor Com­pany Limited
Stem­pel dilera: brak
Stan ory­gi­nału: Bar­dzo dobry–
Zmiany: Zmie­niony układ stron, ory­gi­nal­nie na tyl­nej okładce jest otwie­rana strona z wzo­rami wykoń­cze­nia wnę­trza (strony 10–11), dodat­kowo na górze pro­spekty jest 2mm poma­rań­czowy pasek który usunąłem
Retusz: Brak, mini­mal­nie obcięte marginesy
Pozy­skano:
Koszt zakupu:
Kod kolek­cji: 005
Czas ska­no­wa­nia: 1h47m (śred­nio 7m37s strona)
Czas obróbki: 2m25s (śred­nio 10m23s strona)
Waga: LQ:405,4k, SQ:1,6M, HQ:27,6M, SHQ:181,1M, Total:210,8M
Publikacja: JoeMix, 23 stycznia 2010 o 16:13, ostatnie zmiany 5 kwietnia 2010 o 13:32 przez Natascha.

Tagi: , ,

Kategorie: Ford Fiesta, Mk7, Prospekty

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 44, czas generowana strony 0,438s.

FIESTOMANIAK.pl