FIESTOMANIAK.pl

Prospekty Forda Fiesty

Prospekty, reklamy, wycinki gazet

14 stycznia 2010

Es gibt ein neues Format, Klasse statt Masse

Tytuł: Es gibt ein neues For­mat
Klasse statt Masse
Es gibt ein neues Format Klasse statt MasseEs gibt ein neues Format Klasse statt Masse (p2)Es gibt ein neues Format Klasse statt Masse (p3)Es gibt ein neues Format Klasse statt Masse (p4)
Język: RFN (niemiecki)
Opi­sane wersje: Ford: Fie­sta, L, S, Ghia
Opi­sane silniki:
Cie­ka­wostki: W pro­spek­cie wyja­śniono zasadę dzia­ła­nia atrapy chłodnicy
Data wyda­nia: August 1976 (08’76)

Pomoc z zakresu obslugi apletu.

For­mat: Pio­nowa skła­danka A4 (roz­ło­żony A2), papier cienki-gazetowy
Roz­miar: 206 x 291 (zło­żony do A4)
Ilość stron: 8 (wraz z okładką)
Stopka: Ford-Werke AG, Köln, Wer­be­ab­te­ilung. Tech­ni­sche Anga­ben ung Anga­ben über Lie­fe­rum­fang sind unver­bin­dlich.
Ände­run­gen ble­iben vir­be­hal­ten. August 1976. 60117
Stem­pel dilera: brak
Stan ory­gi­nału: Dosta­teczny+
(liczne uszko­dze­nia kra­wę­dzi, dziury na rogach praw­do­po­dob­nie po szpil­kach, niepodarty)
Zmiany: Zmie­niony układ stron, ory­gi­nal­nie po otwar­ciu pro­spektu widać strony 4–5, a po roz­ło­że­niu do góry do A2 na górze strony 6–7, a na dole 4–5
Retusz: Brak, mini­mal­nie obcięte mar­gi­nesy celem usu­nię­cia znisz­czo­nych brze­gów kartek
Pozy­skano:
Koszt zakupu:
Kod kolek­cji: 003
Czas ska­no­wa­nia: 53m00s (śred­nio 6m34s strona)
Czas obróbki: 1h15m (śred­nio 13m45s strona)
Waga: LQ:296,6k, SQ:2,0M, HQ:25,2M, SHQ:189,7M, Total:217,4M
Publikacja: JoeMix, 14 stycznia 2010 o 2:35, ostatnie zmiany 5 kwietnia 2010 o 12:32 przez Natascha.

Tagi: , , , ,

Kategorie: Ford Fiesta, Mk1, Prospekty

2020 © Strona Prospekty Forda Fiesty jest oparta na silniku WordPress wspieranym przez WordPress POLSKA oraz Polski nieoficjalny support WordPress

Publikacje (RSS) Komentarze (RSS)

Pobrane rekordy z bazy: 44, czas generowana strony 0,428s.

FIESTOMANIAK.pl